LNB grafikas kolekcijaLNB Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas grafikas krājumu veido divas līdzvērtīgas kolekcijas, kas papildina viena otru – ekslibri un estampi. Attēlizdevumu sadaļā ietilpstošā LATVIEŠU GRAFIKA sniedz ieskatu estampu un ekslibru saturiskajā daudzveidībā, ļauj aplūkot ieskenētās grafikas lapas un miniatūras.

 

Ekslibru kolekcija ir salīdzinoši neliela – ap 2000 darbu. Lielāko kolekcijas daļu veido latviešu profesionālās grāmatzīmes aizsācēja Riharda Zariņa darbi, mākslinieku Kārļa Padega, Jūlija Madernieka, Niklāva Strunkes, Romana Sutas, Sigismunda Vidberga, Alekseja Jupatova, Pētera Upīša, Gunāra Kroļļa, Dzidras Ezergailes, Zigurda Zuzes, Jeļenas Antimonovas u.c. ekslibri. Ļoti interesanti ir baltvācu (arī vācu) mākslinieku 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma ekslibri. 20.gs. 20.-30.gadu kolekcijas daļa ir neliela, bet sniedz kopainu par tālaika Latvijas grāmatzīmi. Dažus māksliniekus kolekcijā pārstāv tikai nedaudzi nejauši nonākuši darbi, bet, piemēram, Pētera Upīša, Alekseja Jupatova un Jeļenas Antimonovas radītās grāmatzīmes dod iespēju pētīt viņu mākslu monogrāfiski. Kolekcija tiek papildināta, organizējot ekslibru izstādes LNB, pērkot vai saņemot dāvinājumus.

 

Estampu kolekcijā (vairāk nekā 1000 vienību) pilnīgāk un interesantāk ir pārstāvēti pagājušā gadsimta 60.-80.gadi, kad aktīvi tika iepirkti grafikas darbi Mākslas fondā vai no pašiem māksliniekiem. Līdzekļu trūkuma dēļ kolekcijas tālākā veidošana faktiski apstājās jau 80.gados, tādēļ divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu darbi kolekcijā tikpat kā nav. LNB grafikas kolekcijā ir Gunāra Kroļļa, Maijas Dragūnes, Artura Ņikitina, Karmenas Dāles, Māras Rikmanes, Lolitas Zikmanes, Jura Petraškeviča, Ināras Garklāvas, Māra Subača grafikas lapas, Pētera Upīša ksilogrāfiju cikli, Jeļenas Antimonovas oforti, Ilmāra Blumberga intelektuālās litogrāfijas un citu autoru darbi. Līdzās stājgrafikas lapām LNB kolekcijā ir lieliskas miniatūrgrafikas, daudzveidīgas žanru un izmantoto tehniku ziņā. Tāpat interesi varētu radīt apjomīgā Jāņa Riekstiņa monotipiju kolekcija.

 

Digitālajā bibliotēkā pagaidām iekļauta daļa kolekcijas – LATVIEŠU GRAFIKA: ESTAMPI un EKSLIBRI, kas raksturo autoru, žanru un tehniku bagātību. Attēlizdevumu sadaļā esam paredzējuši iekļaut visus kolekcijā ietilpstošos ekslibrus un estampus (arī ārzemju grafikas lapas).

 

Bibliogrāfiskā attēlizdevumu datubāzes Latvijas un ārzemju ekslibru kolekcija (19.gs. beigas - 2005) un Latvijas estampu un miniatūrgrafikas kolekcija (1866 - 1991) sniedz ieskatu ekslibru un estampu daudzveidībā, ļauj meklēt tos pēc dažādiem atslēgvārdiem, aplūkot ieskenētos attēlus.