Koknese

Pērses ūdens kritums.
Savulaik viens no krāšņākajiem Latvijas ūdenskritumiem bija Pērses ūdenskritums Koknesē, kura augstums pārsniedza
2 metrus. Ik gadus tas atkāpās par nepilnu metru, un 60.g. beigās kļuva aizvien mazāk izteikts. Ūdenskrituma atliekas
appludināja pēc Pļaviņu HES uzcelšanas 1965.g. Ūdenskritums kā izcils ainavas elements iekļāvās Kokneses pils parkā.
Mūsdienās vairs nav ne pils, ne ūdenskrituma, tomēr parks vēl ir saglabājies, un ūdenskrituma vietu applūdinātajā
Pērses ielejā iezīmē piemineklis. Tāpat bojā gājis Pērses mazais ūdenskritums, kas atradās lejāk netālu no ietekas Daugavā.

Rīga : Fotobrom, [193-].
Fotogrāfija ; 8,5 x 13,5 cm.

Atpakaļ Uz sākumu Uz priekšu