“Mantojums – 1” Latvijas periodisko izdevumu (1822 - 1940) saglabāšana

 

Projekta finansētāji:

 

Pamatnosaukums:   Windausche Zeitung

 

 

Apakštituls:   Ar 1924. Nr.1 (7.okt.) – Wochenblatt für Stadt und Land

 

Izdošanas laiks:

 

Izdošanas vieta:   Ventspils

 

Periodiskums:   Iznāca reizi nedēļā

 

Apjoms:

 

Fiziskais raksturojums:

 

Regulārie pielikumi:

1907. - 1914. dažiem numuriem pievienotas lapas ar kolumnas titulu - Beilage zur “Windausche Zeitung” , faktiski tie ir paplašināti numuri ar laikraksta kārtējo saturu.

 

Papildziņas:   Latvijā nav 1902., 1904. – 1905.g. izdevumi

 

Oriģināla glabātāji:

 

Digitalizāciju veica:

LNB Restaurācijas nodaļas Digitalizācijas laboratorija 2003.gadā sadarbibā ar Ventspils Muzeju.

 

Reproducēšanas ziņas:

Skanēts no oriģināla ar izšķiršanas spēju 300 dpi TIFF formātā, kompresēts JPG un PDF formātā. Nolasīšanai nepieciešams vismaz ADOBE ACROBAT READER 4.0.

 

 

Windausche Zeitung .- 1901.- 1905.- Windau (Ventspils).

 

 

Windausche Zeitung.- 1907.- 1914.- Windau (Ventspils).

 

 

Windausche Zeitung.- 1924.- 1925.- Windau (Ventspils).

 

 

Windausche Zeitung.- 1927.- 1931.- Windau (Ventspils).

 

Atpakaļ uz "Ventspils laikraksti "