Livonia

The maps of separate appanages of Latvia (14 maps)

La Livonie duche divisée en ses princip.les parties Esten, et Letten etc. / Par le S.r Sanson d’Abbeville Geogr. Ordinaire de sa Maj.te – Mērogs [apm. 1:1,000,000]. – A Paris : Chez Pierre Mariette ..., 1663. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; pl. 420x540 mm, lp. 440x600 mm.
Grafiskais mērogs franču un vācu un zviedru jūdzēs. Taisnleņķa koordinātu tīkla gali.
No R.Mužika kolekcijas.
R KtL-2/129
La Livonie duche divisée en ses Princip.les Parties Esten, et Letten etc. / Par le S.r Sanson d'Abbeville ... – Mērogs [apm. 1:1,000,000]. – Paris : P.Mariette, 1663. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; pl. 423x540mm, lp. 445x578 mm.
Grafiskais mērogs soļu, franču, vācu un zviedru jūdzēs. Taisnleņka koordinātu tīkla gali.
R KtL-2/24
La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie. La Samogitie duché en Lituanie / Par le Sr Sanson d’Abbeville Geogr. ordre de SM. ; Somer Sc. – A Paris : Chéz le Sr Robert ..., 1730. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; pl. 428x550 mm, lp. 547x785 mm.
Grafiskais mērogs poļu un vācu jūdzēs. Taisnleņķa koordinātu tīkla gali.
No R.Mužika kolekcijas.
R KtL-2/133
Ducatus Curlandiae / juxta. Barnikelii Architecti Curici primarii Geometricam Delineationem Geographica Tabula expressus studio Homannianorum Heredum. – Mērogs [apm. 1:400,000]. – Norimb[ergae] : Homanniani Heredes, 1747. – 1 karte (2 salīmētas lp.) : izkrāsota ; pl. 518x815 mm, 532x833 mm.
Grafiskais mērogs vācu jūdzēs. Koordinātu tīkls. Ģeogrāfiskais garums no Ferro.
Iegriezumkarte: Residium Duc. Semgalliae.
Apakšējā kreisajā stūrī Tēvreizes teksts latviešu val.
Virs rāmja kartes nosaukums franču val.
R KtL-2/18

Ducatuus Curlandiae / juxta. Barnikelii Architecti Curici primarii Geometricam Delineationem Geographica Tabula expressus studio Homannianorum Heredum. – Mērogs [apm. 1:400,000]. – Norimb[ergae] : Homanniani Heredes, 1747. – 1 karte uz 2 lp. : izkrāsota ; pl. 515x391 mm un 522x580, lp. 535x627 mm un 520x625 mm.
Grafiskais mērogs vācu jūdzēs. Koordinātu tīkls. Ģeogrāfiskais garums no Ferro.
Iegriezumkarte: Residuum Duc. Semgalliae.
Apakšējā kreisajā stūrī Tēvreizes teksts latviešu val.
Virs rāmja kartes nosaukums franču val.
Kt L1-1/122

Ducatuus Curlandiae / juxta. Barnikelii Architecti Curici primarii Geometricam Delineationem Geographica Tabula expressus studio Homannianorum Heredum. – Mērogs [apm. 1:400,000]. – Norimb[ergae] : Homanniani Heredes, 1747. – 1 karte uz 2 lp. : izkrāsota ; pl. 510x382 un 528x590 mm, katra lp. 535x610mm.
Grafiskais mērogs vācu jūdzēs. Koordinātu tīkls. Ģeogrāfiskais garums no Ferro.
Iegriezumkarte: Residuum Duc. Semgalliae.
Apakšējā kreisajā stūrī Tēvreizes teksts latviešu val.
Virs rāmja kartes nosaukums franču val.
Kt L1-1/122a
Ducatuum Curlandiae et Semigalliae nec non Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica ... / Auctoris filius Adolph: Grot Past. Sackenh[ausen]. – Mērogs [apm 1:600,000]. – [Berlin : A.Grot, 1770]. – 1 karte : vienkrāsaina ; pl. 500x580, lp. 503x597 cm.
Grafiskais mērogs Kurzemes, Livonijas, poļu un vācu jūdzēs. Taisnleņķa koordinātu tīkla gali. Kompasa virzieni.
Iegriezumkarte: Fragmentum Tractus Duc. Semigalliae.
R KtL-2/19
Livland nach der Eintheilung Heinrich des Letten und zu den Zeiten der Bischöffe u. Ordensmeister bis 1562 / entworffen von W.C.Friebe ; gezeichnet von I.W.Krause ; gestochen von F.Ramberg. – Mērogs [apm. 1:880,000]. – [S.l., 1791]. – 1 karte : uzlīmēta uz auduma, il., daļēji iekrāsota ; lp. 531x746 mm.
Bez mēroga. Koordinātu tīkla gali. Kompasa virzieni.
Bibliogr. atzīme: “Anno 1791”.
Kt L1-1/119

Li Palatinati di Wilna, Troki, Inflant, coi Ducati di Kurlandia, e Smudz : Tratta dall’Atlante Polacco del Sigr. Rizzi Zanoni / G.Zuliani inc. ; G.Pitteri scr. – Mērogs [apm. 1:1,500,000]. – Venezia : Presso Antonio Zatta, 1791. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; pl. 417x324 mm, lp. 563x392 mm.
Grafiskais mērogs vācu, poļu un itāļu jūdzēs. Koordinātu tīkls.
Virs rāmja nr.: “M.IX”.
No R.Mužika kolekcijas.
Kt B1-0/17
Der Rigische Kreis = Le Cercle de Riga : Nr.I / gezeichnet von Lud[vig] Aug[ust] Graf Mellin ; gestochen von Carl Jäck Berlin 1791. – Mērogs [apm. 1:190,000]. – Riga : Johan Friedrich Hartknoch, 1791. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; lp. 556x800 mm.
Grafiskais mērogs verstīs, Livonijas un vācu jūdzēs. Koordinātu tīkls. Ģeogrāfiskais garums no Ferro.
Paskaidrojumi un piezīmes vācu un franču val.
Lapa no: Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland un der Provinz Oesel. – Riga-Leipzig, 1798.
Kt L1-1/87
Der Wendensche Kreis = Le Cercle de Wenden : Nr.II / gezeichnet von Lud[vig] Aug[ust] Graf Mellin. – Mērogs [apm. 1:200,000]. – [Riga : Johan Friedrich Hartknoch, 1792]. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; lp. 535x747 mm.
Grafiskais mērogs verstīs, Livonijas un vācu jūdzēs. Koordinātu tīkls. Ģeogrāfiskais garums no Ferro.
Lapa no: Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland un der Provinz Oesel. – Riga-Leipzig, 1798.
Kt L1-1/89
Der Wolmarsche Kreis = Le Cercle de Wolmar : Nr.III / gezeichnet von Lud[vig] Aug[ust] Graf Mellin ; gestochen von Carl Jäck, Berlin. – Mērogs [apm. 1:200,000]. – [Riga : Johan Friedrich Hartknoch, 1792-3]. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; pl. 517x710 mm, lp. 547x762 mm.
Grafiskais mērogs verstīs, Livonijas un vācu jūdzēs. Koordinātu tīkls. Ģeogrāfiskais garums no Ferro.
Lapa no: Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland un der Provinz Oesel. – Riga-Leipzig, 1798.
Kt L1-1/88
Der Walcksche Kreis = Le Cercle de Walck : Nr.IIII / gezeichnet v[on] L[udvig] A[ugust] Graf Mellin ; gestochen von Carl Jäck, Berlin 1793. – Mērogs [apm. 1:200,000]. – [Riga : Johan Friedrich Hartknoch], 1793. – 1 karte : robežas iekrāsotas ; pl. 515x718 mm, lp. 545x767 mm.
Grafiskais mērogs verstīs, Livonijas un vācu jūdzēs. Koordinātu tīkls. Ģeogrāfiskais garums no Ferro.
Kartes apakšā Marienburgas [Alūksnes] skats.
Lapa no: Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland un der Provinz Oesel. – Riga-Leipzig, 1798.
Kt L1-1/90
Karta Rižskago Namestņičestva / Soč. A.Viļbreht. – Mērogs [apm. 1:700,000]. – [St.-Peterburg], 1792. – 1 karte : vienkrāsaina ; pl. 490x610 mm, lp. 507x643 mm.
Grafiskais mērogs verstīs. Koordinātu tīkls.
Grāmatā: Rossijskoi atlas iz soroka četirjoh kart sostojaščij ... / Sočin., gravir. i pečat. pri Gornom učiļišče, 1792.
Kt A-4/402